U-ETDS Erteleme Hakkında

U-ETDS Yük kaydı bildir ve TAKO Verilerinin online girişlerinin uygulaması devam ederken , cezai yaptırımların sürece uyum kapsamında idare tarafından; 30.06.2020 tarihine ertelendiği kamuoyuna duyurulmuştur. Bu sürece alışmak adına , tanımlanan süreyi iyi değerlendirmek işletmelerden beklenmektedir. Bu kapsamda TMGD HİZMETLERİ DGSAPro yazılımını kullanmayı başlamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için Whatsapp hattından erişebilirsiniz.

Tehlikeli Yüklere Yönelik Deniz Ticareti Gözetim Şirketi Yönergesi

Tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili deniz gözetim hizmeti verecek işletmelerin yetkilendirilmeleri ile bu işletmelerde görev alacak tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin alması zorunlu eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

U-ETES Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi Tanımlandı

14.09.2019 tarihinde tmkt.gov.tr web sitesinde “ADR Taşıma Evrakı” başlıklı duyuruda elektronik taşıma evrakının 01.01.2020 tarihinden sonra U-ETDS sitemi üzerinden düzenleneceğine ilişkin bir planlama yapılmıştır. Ancak, süreç içerisinde taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde taşıma evrakının, U-ETDS sisteminden ayrılması ve ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde yeniden […]

E-Tebligat Firmalarımızın Dikkatine

EPDK 5014 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin son fıkrasındaki KEP adresleriyle ilgili olan bölüm “Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür.” Şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik kapsamında, 1/1/2020 tarihi itibariyle gerçek veya tüzel kişiliği haiz tüm […]

UETDS Yük Kaydı Bildir Başlıyor

Daha önce yayınlamış olduğumuz blog yazımızda olduğu üzere yük kaydı bildirimi Karayolu Taşıma Uygulamalarında yönetmeliğin tanımlamış olduğu köklü bir değişikliktir. Bu tüm taşıma mevzuatı kapsamında işlemler yürüten işletmeleri yakından ilgilendirmektedir. Kapsamlı açıklamalar için aşağıdaki linke tıklayınız TMGD HİZMETLERİ şirketi olarak Tehlikeli Madde taşıma yönetmeliği kapsamında kapsamlı hizmetlerimizi sürdürürken , işletmelere kaliteli çözümler sağlamayı sürdürüyoruz.

TMGD DANIŞMANLIK

tmgd danışmanlık

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini Türkiye’de güvenle sağlamak için 2015 yılında kurulan şirketimiz , büyümeye devam ediyor. TMGD Hizmetleri danışmanlık olarak; Karayolu TMGD Danışmanlık Hizmetleri, Denizyolu TMGD Danışmanlık Hizmetleri , Havayolu TMGD Danışmanlık Hizmetleri ve Demiryolu TMGD Danışmanlık Hizmetleri uzman kadromuzla, dijital takip ve şeffaf hizmet anlayışı ile % 100 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Tüm Hizmetlerimiz […]

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bilgilendirme

TMGDK TMGD UETDS

Karayolu Taşıma Yönetmeliği‘nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; ’’C2, C3,K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşmasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve /veya irsaliye bilgileri ile birlikte , beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saattten,en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), işlemek […]

U-ETDS Yük Kaydı Nedir?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır. U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının […]

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo […]

× TMGD Danışma Hattı