Havayolu ile İlaç Sevkiyatı

Hava kargolarının küresel ilaç ürünleri taşımacılığındaki payı geçtiğimiz yıllarda oldukça azalmıştır. Pazar payındaki bu azalmanın temel sebebi , sıcaklık kontrolünün önem arz ettiği ilaç lojistiği için , hava sevkiyatlarının yeterli şeffaf takibi olmayışı ve hesap verebilirliğin düşük olmasıydı. Ancak ilaç sektörünün havayolu sevkiyatının dinamikliğine ihtiyacı herzaman olmuştur. Bu kapsamda IATA , endüstrinin nakliyatçıların ve üreticilerin […]

Korona Virüsü ve Numunelerin Paketlenmesi

Corona Virüsü Nedir? Dünya Sağlık Örgütünün Tanımlamasına göre; Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni bir koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir vakadır. Koronavirüslerin bazıları zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşırlar. […]

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayınlandı

MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, […]

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine ilişkin duyuru

DUYURU Bilindiği üzere, 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi” olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı geçici 1 nci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe […]

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2020 Güncelleme

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%75” ibaresi “%97” olarak değiştirilmiştir. “e) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi […]

U-ETDS Erteleme Hakkında

U-ETDS Yük kaydı bildir ve TAKO Verilerinin online girişlerinin uygulaması devam ederken , cezai yaptırımların sürece uyum kapsamında idare tarafından; 30.06.2020 tarihine ertelendiği kamuoyuna duyurulmuştur. Bu sürece alışmak adına , tanımlanan süreyi iyi değerlendirmek işletmelerden beklenmektedir. Bu kapsamda TMGD HİZMETLERİ DGSAPro yazılımını kullanmayı başlamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgi için Whatsapp hattından erişebilirsiniz.

Tehlikeli Yüklere Yönelik Deniz Ticareti Gözetim Şirketi Yönergesi

Tehlikeli yükler veya yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili deniz gözetim hizmeti verecek işletmelerin yetkilendirilmeleri ile bu işletmelerde görev alacak tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin alması zorunlu eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

U-ETES Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi Tanımlandı

14.09.2019 tarihinde tmkt.gov.tr web sitesinde “ADR Taşıma Evrakı” başlıklı duyuruda elektronik taşıma evrakının 01.01.2020 tarihinden sonra U-ETDS sitemi üzerinden düzenleneceğine ilişkin bir planlama yapılmıştır. Ancak, süreç içerisinde taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde taşıma evrakının, U-ETDS sisteminden ayrılması ve ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde yeniden […]

× TMGD Danışma Hattı