5/5 - (1 vote)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yük Kaydı Bildirimi Hakkında Hatırlatmadır.

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi kapsamında ; Yönetmeliğin geçici maddesi 2 (d) Bendi ile 1.1.2021 ‘e ertelenmiştir.

(Ek:RG-10/1/2020-31004) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)) , 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.