Önemli Uyarı

KONU : TMFB Revize Edilmesi KAPSAM: Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Olan Tüm işletmeler SÜREÇ: 30.12.2019 Tarihine kadar teslim Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hak. Yönerge 11.Haziran 2019 tarihinde revize edilmiştir. Bu kapsamda ; Taşımacı olarak TMFB revize ettiğimiz işletmelerimiz , faaliyet konularında değişiklik olan işletmelerimiz ve sadece Alıcı olarak kalan noktaların yenilemeleri hızla başlanmıştır. Sürekli […]

Dolum Tesisleri ve Taşımacıların Dikkatine

SÜRE UZATIMI BİLDİRİMİ Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi hakkındaki yönerge MADDE 5 ‘de ‘’ taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.’’ Hükmü amirdir. Tehlikeli madde taşıyan taşımacıların; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesi hakkındaki revize  yönerge ile  Tehlikeli […]

Yük Kaydı Bildir

Tehlikeli Maddelerin taşınması hakkındaki yasal değişiklikler , iyileştirme yönünde hızla devam etmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik değişikliği Madde 4 Tanımlarda yer verilen U-ETDS sistemi yavaş yavaş hayatımıza gelmektedir. Gönderen işletmeler , tehlikeli maddelerin teslimi sırasında ADR ‘de tanımlanmış 5.4.1.1 kapsamında taşıma evrakı düzenlediğini bilmekteyiz. Buna eş zamanlı artık yük bildirim sistemi ile […]

Akaryakıt İstasyonunda Özmal Tankeri Olan İşletmeler

Akaryakıt istasyonunda özmal tankeri olup gerek, bayi ikmal sürecini gerekse EPDK ‘ya bağlı dış satış süreç yönetiminde rol alan işletmeler ülkemizde mevcuttur. (11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNERGE)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönergenin revize edilmesinden sonra , taşımacı olarak ilave yükümlülüklerini ibraz etme yükümlülüğü doğmuştur. Bu işlemde ücretsiz […]

Akaryakıt Sektöründe TMGD Muafiyeti

Akaryakıt sektöründe özmal tankeri olmayan ve sadece perakende satış yapan istasyonlara , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde sadece alıcı olma yolu açıldı. Bu durumda Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik , Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hak. Tebliğ gereğince hizmet alma gerekliliği ortadan kalkabilecektir. Ancak kriterleri sağlamak için ; ehli kuruluşlarca hazırlanmış EK-3 Faaliyet analizi ve […]

TMFB Başvurusunda Gereken Belgeler Neler?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin 6. Maddesi Doğrultusunda; TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.    TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir? TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu ) Tarafından durum / faaliyet tespiti yaptığınızı raporladığınız belge ( ek-3 ) Başvuru dilekçesi (Kurumumuz […]

TİO Şubesi Hakkında

Taşıma İşleri Organizatöleri Dikkatine Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir: – Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi, – Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı, – Şubenin […]

TMGD Hizmetleri Yıllık Rapor

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının titizlikle girmek ve takibi ile sorumlu olduğu , tehlikeli madde faaliyet  raporlarının son teslim süresi 31 Mart 2019 olarak bilinmektedir. Bu yıl , yıllık rapor taslağında bolca birim, bolca faaliyet konuları gözlemlediniz. Yıllık rapor verileri ile kategorizasyon ve Ülkemizin tehlikeli madde faaliyet analizini yapmamızda umarım […]

TMGDK nedir?

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu güncel tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği ile yayınlanmıştır. İlgili tebliğ gereğince; Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yetkilendirilmiş kuruluşlara TMGDK denilmektedir.

× TMGD Danışma Hattı