Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı

Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok sektör etki altında kalmıştır. Süreçlerin kolaylaştırılması adına yapılan birçok girişim bu sebeple mevcuttur. İdarenin açıkladığı geçici süreli düzenleme bunlardan biridir. Genel Müdürlüğün 02.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazısında; Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat […]

Periyodik ve Ara Muayeneler Hakkında

Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” revize edilerek, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca […]

Araç Muayeneleri Hakkında 45 Gün Ek Süre Tanımlandı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi […]

COVID-19 ile Tehlikeli Madde Sınıflandırması ve Sağlık Personellerine Bilgilendirme Eğitimi

Değerli sağlık personellerimize ve hastanelere, bu özverili yoğun dönemlerinde destek vermek isteriz. Bu kapsamdaBulaşıcı Maddelerin(Sınıf 6.2 )COVID-19 numunelerinin sınıflandırılması ve taşınması süreçlerinin yönetimi için bu eğitim DGSAPro Yazılımı Desteği ile TMGD HİZMETLERİ Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanmıştır. COVID-19 Sağlık Bakanlığı :Sitesi Kişsisel Koruyucu Donanım Haritası Vaka Sorgulama Formu Vaka İzlem Formu COVID-Bilboard Görsel VAKA SORGULAMA KLAVUZU […]

TMGD Hizmeti Saha Ziyareti Duyurusu

dgsapro tmgd yazılım

TMGD HİZMETLERLERİ DANIŞMANLIK kuruluşu olarak ülkemizde yayılan Covid-19 salgılı dolayısıyla alınan tedbirler doğrultusunda toplumumuzun, çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz firma çalışanlarının sağlığını düşünerek , danışmanlık faaliyetlerini online olarak 7/24 DGSAPro yazılımımız ile sağlayacağız. Bu süreçte , online toplantılar ile görüşmelerimizi sürdürüp , işletme çalışanlarınızı bilgilendirecek, içerik ve online eğitimler ile desteklerimizi sürdüreceğiz. Kucaklaştığımız günler tekrar gelecek […]

DURUM TESPİT BELGELENDİRMESİ

Taşıt Durum Tespit Belgelendirme faaliyeti 27.1.2020 tarihi itibariyle tekrar başlatıldı ve 30.06.2020 tarihine kadar devam edecektir. Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan ve ADR’nin teknik şartlarını sağlamayan eski araçların ilgili tarihe kadar Durum tespit belgesini almaları gerekmektedir. Durum tespit belgesi yıllık verilen belgelerin aksine her araca bir defa düzenlenmektedir, bu sebeple durum tespit belgesi almış araçlar için […]

Havayolu ile İlaç Sevkiyatı

Hava kargolarının küresel ilaç ürünleri taşımacılığındaki payı geçtiğimiz yıllarda oldukça azalmıştır. Pazar payındaki bu azalmanın temel sebebi , sıcaklık kontrolünün önem arz ettiği ilaç lojistiği için , hava sevkiyatlarının yeterli şeffaf takibi olmayışı ve hesap verebilirliğin düşük olmasıydı. Ancak ilaç sektörünün havayolu sevkiyatının dinamikliğine ihtiyacı herzaman olmuştur. Bu kapsamda IATA , endüstrinin nakliyatçıların ve üreticilerin […]

Korona Virüsü ve Numunelerin Paketlenmesi

Corona Virüsü Nedir? Dünya Sağlık Örgütünün Tanımlamasına göre; Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni bir koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir vakadır. Koronavirüslerin bazıları zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşırlar. […]

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayınlandı

MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, […]

× TMGD Danışma Hattı