Hizmet Talep Et

Geçtiğimiz yıl ertelenen yük kaydı bildirim sistemi bu yıl başta tehlikeli madde olmak üzere adım adım başlıyor.

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) taşıma ücreti  haricinde    taşıma    senedinde    belirtilen    bilgiler ile birlikte, beşinci  fıkrada  belirtilen  bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

TMGD Hizmetleri DGSAPRO Markası ile U-ETDS süreçlerini basit bir şekilde sürdürmenize yardımcı olmaktadır.

Tehlikeli madde taşımaları için düzenlenmesi gereken taşıma evrakı sürecini de raporlanabilir bir yönetim ile kolaylıkla sağlamanıza imkan sağlıyoruz.

Yönetmelik Değişikliklerini incelemek için

Tehlikeli Madde olmayan yük bildirimleri başlıyor mu?

K1 yetki belgesi sahibi SADECE GERÇEK KİŞİLER için 1/1/2022 tarihine kadar ertelenmiştir. Diğer yetki belgesi sahibi işletmeler taşıdıkları yük ve eşyalar için 1 Ocak 2021 Tarihinde U-ETDS Bildirim sürecini başlatması gereklidir.

× TMGD Danışma Hattı