Yük Kaydı Bildir

DGSAPro ile Güvenli Tehlikeli Madde Yönetimleri Sağlıyoruz.

Tehlikeli Maddelerin taşınması hakkındaki yasal değişiklikler , iyileştirme yönünde hızla devam etmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik değişikliği Madde 4 Tanımlarda yer verilen U-ETDS sistemi yavaş yavaş hayatımıza gelmektedir.

Gönderen işletmeler , tehlikeli maddelerin teslimi sırasında ADR ‘de tanımlanmış 5.4.1.1 kapsamında taşıma evrakı düzenlediğini bilmekteyiz. Buna eş zamanlı artık yük bildirim sistemi ile Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki revize edilen yeni yönetmelik Madde 8 (b) fıkrasında açıklanan , ile U-ETDS sistemine kayıtlarını da yapmaları 16.09.2019 itibari ile mümkün olacaktır.

Sürecin eksiksisz uygulmasında makul bir geçiş süreci doğası gereğince olacağı gibi , EK3 ile doğru faaliyet kollarının işletmelerin seçmiş olması , taşımacıların hızla sisteme entegre edilerek tehlikeli madde faaliyet belgelerini düzenlemeleri ile bu sürecin yıl sonuna kadar oturacağı düşüncesindeyiz.


Yük Kaydı Bildirimine Giriş

DGSAPro Markamızın Taşıma evrakı yönetim sisteminin U-ETDS sistemi ile Yük Bildirim kaydı entegrasyonu için yazılımcılarımız çalışmalarını hızlandırdı. Tekrar Sisteme giriş ayrıca yapılmasına gerek kalmaksızın taşıma evraklarını sistemimiz üzerinden yürütebileceksiniz.

× TMGD Danışma Hattı