SEÇ-G Politikası

Faaliyetlerimizde insan sağlığı ve emniyeti ile çevre güvenliği bilinci çerçevesinde müşterilerimize hizmet sürdürüyor ve çözüm odaklı bir SEÇ-G Politikası benimsiyoruz.

Politika

 • Hizmetlerimizi mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Hizmet verilen şirketlerin yapısına uygun tehlike ve risklerin tespitini ve önlemler alınmasını sağlamak.
 • Tüm çalışanların kazaya sebep olabilecek, sağlığa ve çevreye zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını sağlamak.
 • İş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak.
 • İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uymak ve çözüm ortaklarını emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirlemek.
 • Operasyonlarımızı emniyetli ve güvenilir bir şekilde sürdürürken, tesislerimizde bulunan veya faaliyetlerimizden etkilenen herkese özen göstermek.
 • Hizmetlerimizi uluslararası standartlarda, ulusal kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler eşliğinde kaliteli bir şekilde sunmak.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemler ile sürekli iyileştirme yapmak.
 • Personelimizin yetkinliğini sürekli iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak.
 • Kalite düzeyini artırmak için eğitilmiş personel ile doğru ve güvenilir hizmet ve desteği vermek.

Nerede olursa olsun TMGD HİZMETLERİ DANIŞMANLARI, SEÇ-G Politikasının doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bizim için çalışan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.

Taahhüt

 • Tüm geçerli yerel yasalar, şirket politikaları ve prosedürlerine uyacağız.
 • Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yöneteceğiz.
 • Müşterilerimize, çalışanlarımıza, toplum yararına çalışan gruplara ve bizimle iş yapanlara danışacağız, onları dinleyeceğiz ve açık cevaplar vereceğiz.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek eğitimlerle destekleyeceğiz.
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleyici kurumlar ile beraber çalışacağız.
 • Performansımızı iyi veya kötü açıkça raporlayacağız.
 • SEÇ-G performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir edeceğiz.
 • Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyacağız.
 • İş planlarımız ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini içermektedir. TMGD Hizmetleri çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizi Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmeyi ve hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.