Yazar Arşivleri: Yiğit Deniz

Süre Uzatımları U-ETDS

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yük Kaydı Bildirimi Hakkında Hatırlatmadır. Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi kapsamında ; Yönetmeliğin geçici maddesi 2 (d) Bendi ile 1.1.2021 ‘e ertelenmiştir. (Ek:RG-10/1/2020-31004) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını […]

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği 23.06.2020

DGSAPro Mevzuat takip sisteminde Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında Değişiklikleri yayınlanmıştır. Karayolu taşıma yönetmeliği işlenmiş hali ilerevize edilmiştir. Mevzuat uygun değerlendirmesinin DGSAPro ile nasıl yapılabileceğini ve terminli aksiyonların alınabileceğini merak ediyor musunuz? Bilgi için : info@tmgdhizmetleri.com ‘a yazın TMGD – TMGDK -İşletme Ayırt edilmeksizin geri bildirimlerimizi yapalım. Değişiklikler nelerdir ? MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı […]

Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı

Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok sektör etki altında kalmıştır. Süreçlerin kolaylaştırılması adına yapılan birçok girişim bu sebeple mevcuttur. İdarenin açıkladığı geçici süreli düzenleme bunlardan biridir. Genel Müdürlüğün 02.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazısında; Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat […]

Periyodik ve Ara Muayeneler Hakkında

Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” revize edilerek, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca […]

Plaka Ekle

Değerli şoförlerimiz. Kullanmış olduğunuz araçların Çekici ve SemiTreyler (Dorse ) bilgilerini örnekte olduğu gibi kaydetmenizi rica ederiz. Firma bilgisine kısaca şirket ünvan yazabilirsiniz.  Park halinde ;  Güvenli mesafeden (asgari 3 Metre) Plaka ve aracı alarak görsel çekip  kaydetmeniz ricadır. 

Araç Muayeneleri Hakkında 45 Gün Ek Süre Tanımlandı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi […]

COVID-19 ile Tehlikeli Madde Sınıflandırması ve Sağlık Personellerine Bilgilendirme Eğitimi

Değerli sağlık personellerimize ve hastanelere, bu özverili yoğun dönemlerinde destek vermek isteriz. Bu kapsamdaBulaşıcı Maddelerin(Sınıf 6.2 )COVID-19 numunelerinin sınıflandırılması ve taşınması süreçlerinin yönetimi için bu eğitim DGSAPro Yazılımı Desteği ile TMGD HİZMETLERİ Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanmıştır. COVID-19 Sağlık Bakanlığı :Sitesi Kişsisel Koruyucu Donanım Haritası Vaka Sorgulama Formu Vaka İzlem Formu COVID-Bilboard Görsel VAKA SORGULAMA KLAVUZU […]

TMGD Hizmeti Saha Ziyareti Duyurusu

dgsapro tmgd yazılım

TMGD HİZMETLERLERİ DANIŞMANLIK kuruluşu olarak ülkemizde yayılan Covid-19 salgılı dolayısıyla alınan tedbirler doğrultusunda toplumumuzun, çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz firma çalışanlarının sağlığını düşünerek , danışmanlık faaliyetlerini online olarak 7/24 DGSAPro yazılımımız ile sağlayacağız. Bu süreçte , online toplantılar ile görüşmelerimizi sürdürüp , işletme çalışanlarınızı bilgilendirecek, içerik ve online eğitimler ile desteklerimizi sürdüreceğiz. Kucaklaştığımız günler tekrar gelecek […]

DURUM TESPİT BELGELENDİRMESİ

Taşıt Durum Tespit Belgelendirme faaliyeti 27.1.2020 tarihi itibariyle tekrar başlatıldı ve 30.06.2020 tarihine kadar devam edecektir. Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan ve ADR’nin teknik şartlarını sağlamayan eski araçların ilgili tarihe kadar Durum tespit belgesini almaları gerekmektedir. Durum tespit belgesi yıllık verilen belgelerin aksine her araca bir defa düzenlenmektedir, bu sebeple durum tespit belgesi almış araçlar için […]

× TMGD Danışma Hattı