Taşıma Yetki Belgesi İle Akaryakıt Taşıması Yapan Şirketler

Akaryakıt istasyonunda özmal tankeri olup gerek, bayi ikmal sürecini gerekse EPDK ‘ya bağlı dış satış süreç yönetiminde rol alan işletmeler ülkemizde mevcuttur. (11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNERGE)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönergenin revize edilmesinden sonra , taşımacı olarak ilave yükümlülüklerini ibraz etme yükümlülüğü doğmuştur. Bu işlemde ücretsiz TMFB’ lerini revize edebileceklerdir.

Ek-3 Başvurusu TMFB Yenileme

İşletmeler Bu süreçte Ulaştırma Bölge Müdürlüğünde başvuru yapabilmesi içim;

  • Ek-3 Faaliyet analizini kuruluşumuzdan alması
  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamına paralel Taşıma yetki belgesinin olması
  • TMFB yenilenmesi kapsamında gerekli temel evrak düzenini sağlaması gereklidir.
× TMGD Danışma Hattı