Dolum Tesisleri ve Taşımacıların Dikkatine

SÜRE UZATIMI BİLDİRİMİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi hakkındaki yönerge MADDE 5 ‘de ‘’ taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.’’ Hükmü amirdir.

Tehlikeli madde taşıyan taşımacıların; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesi hakkındaki revize  yönerge ile  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlemesi, asgari taşımacı faaliyet konusu olacak şekilde ivedikle beklenmetedir. Düzenlenen yeni belgelerinizin araçlarda bulundurulması,  kapı güvenli geçiş kontrol sürecinde göstermek üzere sağlanması 15 Eylül 2019 tarihine kadar gereklidir.

14511534-399-E.57639 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüğü bildirgesine göre , 15 Eylül 2019 ‘a kadar süreci tamamlayamayan araçlara dolum yapılamayacağı belirtilmiştir.  tmkt.gov.tr Yasal Ulaştırma Bakanlığı Sisteminde belirtilen duyuru kapsamında süre uzatımı tanımlanmıştır.  ;

Bugüne kadar konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden alınan geri dönüşler ve Bölge Müdürlüklerimizde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle sektörde hizmet veren ve hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için aşağıda açıklanan düzenlemeler yapılmıştır.

Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’sinde taşımacı ibaresi olmayan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre 31.12.2019 tarihine kadar TMFB’lerini güncellemeleri gerekmekte ve bu bağlamda belgelerine “Taşımacı” ibaresini eklemleri zorunludur.

– Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’si olmayan taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin yayınlandığı tarih itibariyle faaliyet belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Bu durumdaki taşımacıların araçlarına 15.10.2019 tarihinden sonra dolum yapılmayacaktır.

Dolum tesislerinde yapılacak uygulamada aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilecektir.

– Gerçek kişi ve şahıs firması adına düzenlenmiş TMFB’si olanlar için; TMFB’sinde yer alan isim veya unvan bilgisi ile araç ruhsatında yer alan sahiplik bilgisinin aynı olması gerekmektedir. Bu durum üçüncü şahıslar adına kiralık olarak faaliyet gösteren gerçek kişi veya şahıs firmaları içinde geçerlidir.

– Taşıma Yetki Belgesine sahip olan ve sahip oldukları ve/veya kiraladıkları bir veya birden fazla araç ile kendi adına veya başkaları adına tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalar adına düzenlenmiş TMFS’si olanlar için; araca ait plaka bilgisi ile E-Devlet sistemi, Araç Yetki Belgesi Sorgulama modülü üzerinden yapılacak sorgulamada söz konusu aracın, beyan edilen TMFB’de yer alan firma adına kayıtlı olduğunun görülmesi gerekmektedir.

– Dorse ve çekici sahipleri farklı olan araçlar için yukarıda belirtilen sorgulamaların, hem araç hem de dorse için yapılması gerekmektedir.

DGSAPro yazılımı ile şirketimiz terminal , dolum tesisleri , limanlar başta olmak
kapı güvenliği prosedürü kapsamındagiriş çıkışlar için hatasız kayıt ve takip yönetimi sağlamaktadır.

 
 
× TMGD Danışma Hattı