5/5 - (1 vote)

Taşıma İşleri Organizatöleri Dikkatine

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir:

– Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi,

– Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı,

– Şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını gösterir kira kontratı örneği veya ilgili Belediyeden alınmış kullanım ruhsatı. gereklidir.