Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” revize edilerek, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca ara ve periyodik muayenelerin yapılarak kullanılması dikkate sunulmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere ilave olarak, Bakanlığımızca da gerekli önlemler alınması yoluna gidilmiştir.

Muayene geçerlilik tarihi 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren ve ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.9.5.2 ve 6.10.4 veya “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üstyapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge” kapsamında daha önceden muayeneleri yapılmış tankların tüm ara ve periyodik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tankların muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması,

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihleri 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren araçların; teknik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu araçların teknik muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması karara bağlanmıştır.

Dayanak: Sayı:40277820-020-E.23777