Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu güncel tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği ile yayınlanmıştır. İlgili tebliğ gereğince;

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yetkilendirilmiş kuruluşlara TMGDK denilmektedir.

× TMGD Danışma Hattı