Bilgi almak istiyorum
U-ETDS Nedir ?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

U-ETDS Kimleri Kapsıyor?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

 • Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),
 • Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),
 • Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
 • Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
 • Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
 • Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
 • Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
 • Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

kapsamaktadır.

U-ETDS’nin Faydaları Nelerdir?

U-ETDS sistemi sayesine;

           1- Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi,

           2- Taşınan yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi,

           3- Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,

           4- Taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle (MASAK, Gelir İdaresi Başk.) paylaşımı,

           5- Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların mali (sigorta, maaş) ve sosyal (çalışma ve dinlenme süreleri) haklarının takip edilebilmesi (sosyal boyut),

           6- Gerek tarifeli, gerek tarifesiz yolcu takibi (aylık, günlük, saatlik, mevsimlik vb… istatistikler),

           imkanın da sağlanacağı değerlendirilmektedir.

           U-ETDS sistemi sayesinde, ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilebilecektir.

 

U-ETDS Bilgi Gönderme Zorunluluğu Ne zaman Başlıyor?

U-ETDS sistemine bilgi gönderme zorunluluğu, yolcu taşımacılığı faaliyetleri (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 belge sahipleri)  için 30.06.2019, diğer faaliyetler için ise 31.12.2019 olarak belirlenmiştir.

U-ETDS Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır?

U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir.

Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Portalda hazırlanan ekranlar son derece basit bir yapıda hazırlanmış ve veri iletme zorunluluğu başlayan yolcu taşımacılarımız (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri) bir kısmı bu ekranları kullanarak taşıma bilgililerini ve yolcu bilgilerini U-ETDS sistemine iletmektedirler.

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini (taşıt, yolcu, hareket saati, güzergah vb…) otomatik olarak ve başka hiçbir zahmete girmeden (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın kullandıkları programı yapan yazılım firmasının Bakanlığımız U-Net ekibi ile iletişime geçmeleri (u-net@uab.gov.tr mail adresiyle) gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılarımız U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir.

 

Tarifeli Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS

KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde;

 1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını,
 2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
 3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
 4. Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası,
 5. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 6. Engelli olup olmadığı,
 7. Adı, soyadı ve iletişim bilgisi,
 8. Koltuk numarasını
 9. Taşıma ücreti,
 10. Yetkili acente bilgilerini (düzenlenen bilet acente aracılığıyla düzenlenmişse);
 11. Acentenin adı, unvanı, adresi,
 12. Yetki belgesi numarası
 13. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 14. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlayıncaya kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

            Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Tarifesiz Yolcu Taşımacıları İçin U-ETDS

KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde;

 1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını,
 2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
 3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
 4. Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası,
 5. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 6. Adı, soyadı,
 7. Yetki Belgesi Sahibi bilgilerini;
 8. Adı, unvanı, adresi,
 9. Yetki belgesi numarası
 10. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 11. Sefer Bilgilerinin;
  1. Taşıma güzergahı, kalkış ve varış yeri,
  2. Taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler,
  3. Taşınacak yolcu sayısı,
  4. Taşıma ücreti,
 12. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlamadan 1 saat öncesine kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Eşya Taşımacıları İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde;

 1. Yükün gönderici bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 2. Yükün alıcı bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 3. Araç ve şoför bilgilerini;
  1. Plaka,
  2. Şoför T.C. kimlik numarası
 4. Yük bilgilerini;
  1. Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Lojistik İşletmecileri İçin U-ETDS

KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde;

 1. Yükün gönderici bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 2. Yükün alıcı bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 3. Araç ve şoför bilgilerini;
  1. Plaka,
  2. Şoför T.C. kimlik numarası
 4. Yük bilgileri;
  1. Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

 

Nakliyat Ambarcıları İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;

 1. Yükün gönderici bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 2. Yükün alıcı bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 3. Araç ve şoför bilgilerini;
  1. Plaka,
  2. Şoför T.C. kimlik numarası
 4. Yük bilgileri;
  1. Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Taşıma İşleri Organizatörleri İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunmak üzere adlarına R1 ve R2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde;

 1. Yükün gönderici bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 2. Yükün alıcı bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 3. Araç ve şoför bilgilerini;
  1. Plaka,
  2. Şoför T.C. kimlik numarası
 4. Yük bilgileri;
  1. Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Kargo İşletmecileri İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde;

 1. Kargonun gönderici bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 2. Kargonun alıcı bilgilerini;
  1. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  2. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  3. Ad, Soyad / Unvan,
  4. Adres,
 3. Araç ve şoför bilgilerini;
  1. Plaka,
  2. Şoför T.C. kimlik numarası
 4. Kargo bilgileri;
  1. Kargonun cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Dağıtım İşletmecileri İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde;

 1. Gönderinin gönderici bilgilerini;
 2. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 3. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 4. Ad, Soyad / Unvan,
 5. Adres,
 6. Gönderinin alıcı bilgilerini;
 7. Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
 8. Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 9. Ad, Soyad / Unvan,
 10. Adres,
 11. Araç ve şoför bilgilerini;
 12. Plaka,
 13. Şoför T.C. kimlik numarası
 14. Gönderi bilgileri;
 15. Gönderinin cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Terminal İşletmecileri İçin U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;

 1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
  1. Taşıt plakaları,
  2. Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,

Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

U-ETDS’YE Doğru Gönderenler İçin Ödüllendirme Var Mıdır?

Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilecektir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Gereğince Gönderen İşletmeler ?

Yük ve Eşya Göndere İşletme Sorumluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği MADDE 45 gereğince ;

 (1) Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.

(2) Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

(3) Gönderen; bulundurulması, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı veya kargoyu gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Aykırı hareket halinde gönderen ve yetki belgesi sahibi sorumlu olur.

(4) Gönderen; gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiliğin yetki belgesi sahibi olup olmadığını kontrol etmekten/ettirmekten sorumludur.

(7) Gönderenler  taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyarlar, aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşıması Hak. Yönetmeliği Gereğince Gönderen İşletmeler kimdir ve ne yükümlülükleri mevcuttur ?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik gereğince; 

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi, temsil eder. 

Gönderenin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. Gönderenin diğer yükümlülükleri şunlardır:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, araçlarına Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak,

b) ADR Bölüm 5.4.1’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek (ayrıca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır.),

c) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanmak,

d) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; IBC, tank, tanker, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak,

e) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

f) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,

g) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

(2) Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının araçta bulunup bulunmadığı, yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı ile söz konusu araçlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek zorundadır.

(3) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde, bu madde kapsamındaki tüm yükümlülükler TİO’ya aittir.

(4) Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler, bu maddede belirtilen yükümlüklerini yerine getirmek zorundadır.

Paketleyenin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Paketleyenin yükümlülükleri şunlardır:

a) Tehlikeli madde ve nesnenin özelliğine uygun sertifikalı ambalaj kullanmak ve ADR 4.1’deki paketleme talimatlarına uymak,

b) Kombine ambalajlamalarda ADR hükümlerine uymak,

c) Ambalaj ve kombine ambalajların, işaretleme ve etiketlemelerini ADR’ye göre doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

ç) Karayolundan denizyoluna geçiş yapacak konteynerler için Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası hazırlanmasını sağlamak,

d) ADR bölüm 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara uymak

 

ile yükümlüdür. 

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hak. Yönetmelik Gereğince Taşımacı İşletmeler Kimdir ne yükümlülükleri mevcuttur.?

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,

 Taşıma İşleri Organizatörü (TİO): Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder . 

Taşımacıların Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hak. yönetmelik gereğince yükümlülükleri ; 

Taşımacının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Taşımacının yükümlülükleri şunlardır:

a) Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmak,

b) Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmak,

c) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılarak uygun olanlarını taşımak,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak,

d) Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmek,

e) Araçlarda, ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamak,

f) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, ADR’de yeralan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmasını ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve testlerini yaptırmak,

g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak,

ğ) Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek,

h) Aracı, taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak,

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak,

i) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmek,

j) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek,

k) Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’e göre taşıma evrakı düzenlemek,

l) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak,

m) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmek.

Taşıma Evrakını U-ETDS alanı üzerinden mi oluşturacağız? U-ETES Nedir?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki yönetmelik Gönderen yükümlülüğünden doğan taşıma evrakı oluşturulma zorunluluğu bilinmektedir.  İlgili Yönetmelikte bu süreç için tanımlanan U-ETDS sistemi yerine idare,  U-ETES (Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi ) Sistemi oluşturmayı ve sürecin bu sistem üzerinden kurgulamayı planladığını paylaşmıştır. Buna sebep olan ise; Teknik süreç yönetiminin , Karayolu Yük ve Eşya Taşımasının getirdiği yoğunluktan ayrılması , sistemin algı yapısının farklı işlemesi ve TMFB sahibi işletmelerin uçtan uça yönetilebilir kılınması planlanmasıdır.

Yeni sistem ve entegrasyon çalışmalarında DGSAPro yazılım ekibi takiplerini sürdürmekte ve en verimli çözümler sunmayı hedeflemektedir.  

U-ETDS’YE Veri Göndermeyenler Nasıl Bir Müeyyideyle Karşılaşır?

KTY gereğince, U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecektir.

U-ETDS’YE Yanlış Veri Gönderenler Nasıl Bir Müeyyideyle Karışılaşır?

Yetki belgesi sahiplerinin, U-ETDS sistemine ilettikleri bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecektir.

Taşıma evrakı UETDS sisteminde Gönderen nasıl düzenler?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hak. Yönetmelik (2019 ) Madde 8 b Bendi gereğince Gönderen işletme ;

ADR Bölüm 5.4.1’te belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek (ayrıca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır.

Ayrıca Taşımacı ; Aynı yönetmeliğin Madde 14 ( k) Bendi kapsamında Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’e göre taşıma evrakı düzenlemesi gereklidir. 

DGSAPro Nedir?

DGSAPro , Tehlikeli madde taşımacılığının getirdiği kuralların tüm taşıma modlarında sistemsel bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması için geliştirilen sistemdir. 

DGSAPro E-Devlet ile Entegre Çalışıyor mu?

DGSAPro E-Devlet entegrasyonlarını sağlamış olan bir yapıya sahiptir. 

DGSAPro yazılımı neler sağlıyor?

DGSAPRO   ‘’ tmy.tmgdhizmetleri.com ‘’  YAZILIMI İLE NELER SAĞLIYORUZ ve Görmenizi Diliyoruz . .

 

 • KVKK Kapsamında Gizlilik ve veri paylaşım Politikanızı kabul ediyoruz
 • Mevzuat Takip Kolaylığı
 • Duyuru Takipleri
 • Şirket İçi ve atamalı danışmanlar arasında Kullanıcı Yazışma Modulu
 • Sürekli Kesintisiz Eğitim Modulu – İş Başı Eğitim
 • E- mail Entegrasyonu
 • Görev Atama Ve Takip Yönetimi
 • MSDS Talep Formu
 • MSDS Kayıtlarının Hızlıca Ulaşılması
 • Tehlikeli Madde Envanter Yönetimi Ve Hızlı Bilgi Akışı
 • Taşıma Evrakı Yönetimi
 • İrsaliye Ve Taşıma Evrakı Eşdeğer Takibi
 • Kontrol Listeleri
 • Kapı / Terminal Kontrolleri Dijital Takibi
 • SafePASS Kontrolleri
 • Araç Uygulamaları ile Entegrasyon  ve ARAÇ kayıt takip sistemi
 • Sevkiyat Yönetimi
 • Danışman Ziyaret Yönetimi Ve Rapoları
 • Zaman Kontrollü Doküman Yönetimleri
 • Elektronik Taşıma Evrakı ( U-ETDS ) Yük Sistemi İle Entegrasyonu
 • Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler
 • Etiket Baskı
 • Muafiyet Hesaplama Similatörü
 • Yükleme Kurallarının Yönetimi
 • Tehlike Bildir Tool Box Yönetimi
 • Kaza Olay Raporlarının Hızlı Bildirimi
 • Araç Dokümantasyon Süreçlerinin Yönetimi
 • Sürücü Uygunluk Yönetimi
 • Tarafların Seçimine Dair Uygunluk Kontrolleri
 • Tedarikçilerin ve Nakliyecilerin Tanımlanması
 • Raporlamalar
 • Geri Bildirim Yönetimi
 • Tüm sistemlerle Entegrasyon API desteği
 • Yurtiçi Eğitim Kayıtlarımız ve Yurtdışı Seminerlerin Eğitimlerinin sergilendiği havuz
DGSAPro Yazılımının sadece U-ETDS kısmı için çalışmamız mümkün mü?

DGSAPro E-devlet yük bildirimi modülünü satın almanız ve uygulamanız mümkündür

DGSAPro Yazılımının TMGD KURULUŞ'ları için faydası nedir?

DGSAPro yönetimsel ağ yapısı ile; 

 • Danışmanlarınızın ziyaret planlamalarını yönetebilir,
 • Danışmanlarınızın ziyaretlerinde neler yaptıklarını gözlemleyebilir , 
 • Danışmanlarınızın İnsan kaynakları süreçlerini yönetebilirsiniz.
 • Danışmanlarının günlük çalışma performanslarını değerlendirebilirsiniz
 • Danışmanlarınızın atamalarını e-devlet atamasına eşdeğer yönetebilirsiniz.
 • Danışman kimlik kartlarını oluşturabilirsiniz
 • İşletmelerin tehlikeli madde envanterlerini yönetebilirsiniz
 • İşletmelerin kaza olay bildirimlerini anlık alabilirsiniz
 • İşletmelerin geri bildirimlerini (tehlike bildirim) süreçlerini yönetebilirsiniz.
 • işletmelerde yönetilen adımların uygulandığını izleyebilir, 
 • Danışman ve işletme kullanıcılarınıza görev takip atama sistemi ile iş bölümlerini takip edebilirsiniz, 
 • Chat uygulaması ile yazışmalarını güvenli tutabilir, 
 • Çalışma planlarını , eğitim planlarını izleyebilir ,
 • Eğitimlerin istatistiklerini alabilir ,
 • Yıllık rapor verileri oluşturabilir ,
 • Düzenlenen taşıma evraklarını yönetebilir , 
 • 3. Tarafları uygunluk değerlendirmesini izleyebilir 
 • EK3 Matik ile düzenlenen raporları yönetebilir 
 • Kendi ve hizmet verdiği firmaların araç , zaman kontrollü dokümanlarının yönetimini sağlayabilir 
 • Geri bildirim sistemini yönetebilir 
 • Taleplerinizi yöneteceğiniz sistem ile müşterilerinize kolay erişebilirsiniz 
 • Mail entegrasyonu ile tüm süreçlerden bildirim alabilirsiniz
 • Müşterilerinizin U-ETDS entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. 
 • SMS atma – online ödeme alma gibi entegrasyonları sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

DGSAPro Yazılımı kimlere hitap ediyor?

DGSAPro yazılımı ; 

 • TMGD kuruluşları 
 • TMGD (Tehlikeli Madde Danşmanları ) 
 • Tehlikeli Maddeler ile süreç yöneten tüm İşletmeler
 • Sürücüler 
 • U-ETDS sistemini kullanan tüm işletmelere

destek vermek için tasarlanmıştır. 

DGSAPro Yazılımı global partnerleri var mı?

Taşımacılık sektöründe araç uygulamalarının izlenebilirliğini sağlayan , Reach Tüzüğü kapsamında binlerce veri tabanının eş zamanlı kullanılmasını sağlayan yabancı ortaklı girişimler ile partner çalışmalar sürdürmektedir.

DGSAPro Yazılımını kim geliştirdi?

DGSAPRO yazılımını TMGD HİZMETLERİ Kurucusu olan Yiğit Osman DENİZ ile TMGD HİZMETLERİ  yazılım ofisi geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. 

DGSAPro Yazılımını nasıl satın alabilirsiniz?

DGSAPro yazılımını satın almak için info@tmgdhizmetleri.com adresine ; hangi modullerinden yararlanmak istediğinizi belirterek iletişim talebinde bulunmanız gereklidir.

DGSAPro Yazılımının Demosunu Nasıl Kullanabilirim?

DGSAPro yazılımının demosunu talep etmek için info@tmgdhizmetleri.com adresine mail atmanız gereklidir.

DGSAPro Yazılımının Farklı sistemler ile Entegre çalıştırabilir miyim?

DGSAPro , tüm sistemler ile entegrasyon yapma kabiliyeti olan bir sistemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir