DGR Servis Hizmetleri

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, onaylı miktarda, doğru paketlenmiş ve sevk edilmişlerse havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kuralları ile tüm yerel ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun bir şekilde kabul edilirler.

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.

DGR kitabı IATA tarafından yıllık yayınlanmaktadır.

Havayolu Tehlikeli Madde Taşıması
  • Kısım 1 – Uygulanabilirlik (Applicability)
  • Kısım 2 – Kısıtlamalar (Limitations)
  • Kısım 3 – Sınıflandırma (Classification)
  • Kısım 4 – Tanımlama (Identification)
  • Kısım 5 – Paketleme (Packing)
  • Kısım 6 – Paketleme özellikleri ve Performans testleri (Packaging Specifications and Performance Tests)
  • Kısım 7 – İşaretleme ve etiketleme (Marking and Labelling)
  • Kısım 8 – Dokümantasyon (Documentation)
  • Kısım 9 – Handling (Taşıma)
  • Kısım 10 – Radyoaktif maddeler (Radioactive materials)