Araç Muayeneleri Hakkında 45 Gün Ek Süre Tanımlandı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.

Araç – dokuman- sürücü performansı – yakıt tüketimine kadar bir çok analizi detaylı olarak DGSAPro ile kontrol altına alıyoruz. Araç yönetimi için tasarlanmış asistan ile tüm araçlarınızı tek platform üzerinde takip edebilmekte ve araç takip sistemleri ile entegre bir yapı ile Sağlık Emniyet ve Çevre yönetimi ile doküman yönetimini sağlarken , akıllı asistan sayesinde erken bildirimleri mailinize almanıza yardımcı oluyoruz

DGSAPro ile şirketinize özel bilgi almak için : info@tmgdhizmetleri.com
× TMGD Danışma Hattı