TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZASYON YÖNETMELİĞİ – 1 TEMMUZ 2019 BAŞVURULAR BAŞLIYOR
http://tmkt.gov.tr

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin Bölge Müdürlüklerimize başvuru süreci başlamıştır.

 • Bölge Müdürlüklerimizce 01.07.2019 tarihinden itibaren TİO yetki belgesi verilmeye başlanacaktır.
 • TİO Yetki Belgesi sahipleri; dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. (Tek Yetki Belgesi)
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgeleri belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur.
 • Geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 yetki belgeleri, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenir.
 • Geçerlilik süresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini TİO yetki belgesine ücretsiz olarak dönüştürebilirler. Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, dönüştürmeye tabi olan R1 ve R2 yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.
 • Geçerlilik süresi dolan DD yetki belgeleri TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenir.
 • Geçerlilik süresi dolmayan DD yetki belgesi sahipleri, bu belgelerini TİO yetki belgesine, yetki belgesi ücret farkını ödemek şartıyla, dönüştürebilirler. Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, 5 (beş) yıldır.
 • Denizyolu veya havayolu taşımacılığı ile iştigal eden ve TİO Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterenlerin Bakanlığımızdan yetki belgesi alması esastır.
 • Yetki belgesi ücretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmalıdır.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesi aşağıda sunulmaktadır.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyeti gerçekleştireceklerin, 06 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve bir örneği www.tmkt.gov.tr adresinde “yönetmelikler” kısmında yer alan TİO Yönetmeliğini etraflıca incelemeleri tavsiye olunur.
                                                   
T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü  
Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin İstenen Bilgi ve Belgeler
1 Başvuru dilekçesi (Başvuranın Cep Telefonu numarası mutlaka belirtilecektir.)  
2 Başvuru dilekçesini imzalayan kişilerin temsile ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin aslı veya Noter onaylı sureti  
3 Taşımacı; -gerçek kişi ise ilgili kişinin adli sicil belgesi -yabancı uyruklu kişi ise noter onaylı pasaport örneği -tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi (A.Ş. ve Koop. Yönetim Kurulu Bşk. Ve üyelerinin)
4 İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge(Belgede Taşımacının Unvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu/İştigali, Sermayesi ve varsa Firma Ortakları Yazılı Olacak.)
5 Başvuran firmanın şubeleri varsa bu şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği belge.
6 Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri
7 Yetki Belgesi için başvuranların en az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetine uygun, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
8 Yetki Belgesi Ücreti: 150.000 TL (2019 yılı için)

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZASYON YÖNETMELİĞİ – 1 TEMMUZ 2019 BAŞVURULAR BAŞLIYOR. TİO -TMGDK- TMGD HİZMETLERİ -TMGD DANIŞMANLIK -TMGDK – TMKT