TMGDK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Türkiye'nin Kaliteli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
Bizi Tanıyın
Bölge
İl
Ziyaretçi
Avrupa Ofisleri
TMGD HİZMETLERİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Yetkili TMGDK olarak İstanbul Merkez Başta olmak üzere İzmir- Ankara - Yalova-Akçakoca- Hatay Şubelerinde Yetkili Olarak Faaliyetlerini Sürdürmektedir Dijital DönüşümŞefaf Takip
ADR<br />
ADR

ADR

Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması Sürecinde ilgili Taraflara Yükümlülükleri Gereğince Danışmanlık Yapmaktayız
Daha Fazlası
IMDG Code<br />
IMDG CODE TMGD

IMDG Code

Deniz Yolu İle Tehlikeli Maddelerin Taşınması Kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Olan İşletmelere Danışmanlık Hizmetlerifoundation for güvenilir danışman kuruluş olarak sağlamaktayız
Daha Fazlası
RİD<br />
RİD

RİD

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması ve Süreç yönetimini güvenle sağlamaktayız. TMGD HİZMETLERİ
Daha Fazla
DGR<br />
DGR Servis Hizmeti

DGR

IATA -DGR Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması ve Kargolarınızın Süreç yönetimini güvenle sağlamaktayız. TMGD HİZMETLERİ
Daha Fazla

Hizmet Noktlarımız Bizi Nasıl Bilir

99,7 anket oranı ile% tüm müşterilerimiz güvenle bizlerin tercih etmeye devam etmektedir
2014 Yılında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olan ve Sektöre Sürekli Katkılar Sağlayan Şirket Kurucumuz Aynı Zamanda Akademik Olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Logistik Bölümünde Hocalık Yapmaktadır
Yiğit DENİZ
Yiğit DENİZ CEO of Genel Kordinatör
100% Müşterilerimiz Bizi Tavsiye Ettiğini Belirtiyor

SEÇ-G Politikamız

Sağlık Emniyet ve Çevre Politikamız

Faliyetlerimizde insan sağlığı, emniyet , çevreye saygı ve müşteri memnuniyeti en öncelikli konulardır. Bu amaçla:

Hedefimiz;
 Hizmetlerimizi mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek,
 Hizmet verilen şirketlerin yapısına uygun tehlike ve risklerin tespitini ve önlemler alınmasını sağlamak ,
 Tüm çalışanların kazaya sebep olabilecek ,sağlığa ve çevreye zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını sağlamak
 İş emniyeti ve insan sağlığını tehtid eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak ,
 İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uymak ve çözüm ortaklarını emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirlemek,
 Operasyonlarımızı emniyetli ve güvenilir bir şekilde sürdürürken, tesislerimizde bulunan veya faaliyetlerimizden etkilenen herkese özen göstermek,
 Hizmetlerimizi Uluslararası Standartlarda, Ulusal Kanun ,Yönetmelik ,Tebliğ ve Genelgeler Eşliğinde kaliteli bir şekilde sunmak,
 Kalite , Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemler ile sürekli iyileştirme yapmak,
 Personelimizin yetkinliğini sürekli iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak,
 Kalite düzeyini artırmak için eğitilmiş personel ile doğru ve güvenilir hizmet ve desteği vermek,

Nerede olursa olsun TMGD HİZMETLERİ DANIŞMANLARI , SEÇ-G’nin doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bizim için çalışan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.
Bizler :
 Tüm geçerli yerel yasalar, şirket politikaları ve prosedürlerine uyacağız.
 Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yöneteceğiz.
 Müşterilerimize, çalışanlarımıza, toplum yararına çalışan gruplara ve bizimle iş yapanlara danışacağız, onları dinleyeceğiz ve açık cevaplar vereceğiz.
 Çalışanlarımızın,tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek eğitimlerle destekleyeceğiz,
 İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleyici kurumlar ile beraber çalışacağız.
 Performansımızı iyi veya kötü açıkça raporlayacağız.
 SEÇ-G performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir edeceğiz.
 Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyacağız.
İş planlarımız ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini içermektedir. TMGD Hizmetleri çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizde sağlık,emniyet ve çevre (SEÇ_G)kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmeyi ve hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

İş planlarımız ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini içermektedir. TMGD Hizmetleri çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizde sağlık,emniyet ve çevre (SEÇ_G)kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmeyi ve hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Blog Yazılarımız

TEHLİKELİ MADDELERİN KARA - DENİZ - HAVA -DEMİRYOLU SEVKİYAT süreçlerindeki tüm tarafların yükümlülükleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Önce kalite ve sorunsuz hizmet anlayışı ile çalışmaktayız.

U-ETDS ile Yük Kaydı Bildir
Tehlikeli Maddelerin taşınması hakkındaki yasal değişiklikler , iyileştirme yönünde hızla devam etmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik değişikliği Madde 4 Tanımlarda yer verilen U-ETDS sistemi yavaş yavaş hayatımıza gelmektedir.
Tankeri olan Akaryakıt İstasyonları Hakkında
Akaryakıt istasyonunda özmal tankeri olup gerek, bayi ikmal sürecini gerekse EPDK ‘ya bağlı dış satış süreç yönetiminde rol alan işletmeler ülkemizde mevcuttur. (11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNERGE)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönergenin revize edilmesinden sonra , taşımacı olarak ilave yükümlülüklerini ibraz etme yükümlülüğü doğmuştur. Bu işlemde ücretsiz TMFB’ lerini revize edebileceklerdir.
Akaryakıt Sektöründe TMFB - Danışmanlık Muafiyeti
Akaryakıt sektöründe özmal tankeri olmayan ve sadece perakende satış yapan istasyonlara , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde sadece alıcı olma yolu açıldı. Bu durumda Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik , Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hak. Tebliğ gereğince hizmet alma gerekliliği ortadan kalkabilecektir. Ancak kriterleri sağlamak için ; ehli kuruluşlarca hazırlanmış EK-3 Faaliyet analizi ve nakliye süreç yönetiminde ki paydaşlarının yeterlilikler doğrultusunda imkan ve kabiliyet konusu olacak ,boşaltan yükümlülük devri sözleşmesi gerekliliği mevcuttur
TMFB Başvurusunda Gerekli Dokümanlar
TMFB Başvuru Sürecinde Gerekli belgeler ve özel durumlar hakkında bilgi edinmeniz için kısa bir metin yayınlanmıştır.
EK-3 TMFB BAŞVURU ÖNCESİ
TEHLİKELİ MADDELER İLE FAALİYETTE BULUNAN TÜM İŞLETMELER ; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini Faaliyet belgesi düzenlenmesi hakkında revize edilen yönerge kapsamında yenilemesi gereklidir. Bu sebepten taraf yükümlülüklerinin analizi , boşaltan yükümlülük devri , taşıyıcı sözleşmesi nasıl olması gerektiği , kimlerin muafiyet alabileceği konularının TMGDK kuruluşumuz tarafından analiz edilmesi gereklidir. Başvurun sizinle irtibata geçelim.
Taşıma İşleri Organizasyonu TİO başvuruları başlıyor
TİO Başvuruları https://tmgdhizmetleri.com/tio-tasima-isleri-organiasyonu/
Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin Bölge Müdürlüklerimize başvuru süreci başlamıştır.
TMFB Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Revize Edilmiştir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Revize Edilmiştir.
Tehlikeli Maddelerin KARAYOLU ile Taşınması Hak. Yönetmelik Değişikliği
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik değişikliği yayınlanmıştır. Bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hak. Yönerge peşi sıra revize edileceği ön görülmektedir.
ADR 2019 Değişiklikleri Neler ?
ADR 2019 Değişikliklerinde bizi neler bekliyor? Genel literütürde kabul görmüş tanım olarak, tehlikeli madde ve nesneler ; gerek yapısal özelliklerinden ötürü , gerekse taşınması esnasında sağlık , emniyet ve çevresel tehlikelere sebep olabileceği ön görülen madde ve nesneler olarak tanımlanmıştır. Tehlikeli malların güvenli bir şekilde taşınabileceğinden emin olmak için, uluslararası standartlara uygun olarak ADR 1.4.2 ve 1.4.3 taraf yükümlülüklerini işletmelerin , hassasiyetle riayet etmesi gerekir. Bu aşamada ise danışmanların doğru bir yönlendirme yaparak işletmelere ışık tutması beklenmektedir. UNECE her iki yılda bir yapmış olduğu oturumlar , resmi ve gayri resmi çalışma grupları ile oluşan çalışmalar doğrultusunda, ADR'yi diğer farklı mod sözleşmeleri gibi revize etmektedir. ADR 2019, 1 Ocak itibari ile görücüye çıktı . Peki bizi neler bekliyor? Tazeleme eğitimlerinde neler öğreneceğiz? UNECE ‘nin yayınladığı yaklaşık 86 sayfalık değişiklik bildirisinden gördüğümüz üzere ; tazeleme eğitimi oldukça sıkı ve saha için önemli olacağı gözükmektedir. TMGDK
Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması Hak. Yönetmelik
Havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları yayınlanmıştır.
Yıllık Rapor Verilerinin Teslimi Ülkemizde Tamamlandı
Yıllık Rapor Verilerinin Teslimi Ülkemizde Tamamlandı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının titizlikle girmek ve takibi ile sorumlu olduğu , tehlikeli madde faaliyet raporlarının son teslim süresi 31 Mart 2019 olarak bilinmektedir. Bu yıl , yıllık rapor taslağında bolca birim, bolca faaliyet konuları gözlemlediniz. Yıllık rapor verileri ile kategorizasyon ve Ülkemizin tehlikeli madde faaliyet analizini yapmamızda umarım verimli bir veri girişi olmuş ve meslektaşlarımız eş zamanlı aynı düşünce yapısı ile taslağı değerlendirmiştir. Global araştırmalar yaparak şirketimizin Ar-GEsüreçlerini yöneten bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşu genel kordinatörü olarak ne yazık ki bu temennimi geçtiğimiz 3 yıl öncesi gibi verimli değerlendirildiğini düşünmemekteyim. Bunu gerek forumlarda gözlemlediğim hatalı paylaşımlardan gerek ADR 1.4.2 ,ADR 1.4.3 tarafların yükümlülüklerin benimsenmediğini gözlemlememe dayanarak belirtmekteyim. TMGDK
Havayolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi
Ticari hava taşıma işletmesi ruhsatına sahip olan iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeleri kapsar.
TİO Şube Kayıtları
Taşıma İşleri Organizatöleri Dikkatine - Şube kayıt süreçleri hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Takım Çalışması

Şirketimizde Görev Alan TMG Danışmanları , eş bilgi seviyesinde olması için kurguladığımız Akademi Eğitimlerini Kendi İçimizde Düzenlemekteyiz.

Neden mi Biz?

Tüm Araştırmalarımızı Avrupa üzerinden Kurgulamakta ve Güvenilir Hizmet Sağlamaktayız.
ARGE Bizim İşimiz
TMY Yazılımımız
7/24 Hizmet
Sektörel Tecrübe
Full Entegre
TMGD HİZMETLERİ Avrupa^da
× TMGD Danışma Hattı