Sağlık Emniyet ve Çevre Politikamız

Faliyetlerimizde insan sağlığı, emniyet , çevreye saygı ve müşteri memnuniyeti en öncelikli konulardır. Bu amaçla:

Hedefimiz;
 Hizmetlerimizi mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek,
 Hizmet verilen şirketlerin yapısına uygun tehlike ve risklerin tespitini ve önlemler alınmasını sağlamak ,
 Tüm çalışanların kazaya sebep olabilecek ,sağlığa ve çevreye zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını sağlamak
 İş emniyeti ve insan sağlığını tehtid eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak ,
 İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uymak ve çözüm ortaklarını emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirlemek,
 Operasyonlarımızı emniyetli ve güvenilir bir şekilde sürdürürken, tesislerimizde bulunan veya faaliyetlerimizden etkilenen herkese özen göstermek,
 Hizmetlerimizi Uluslararası Standartlarda, Ulusal Kanun ,Yönetmelik ,Tebliğ ve Genelgeler Eşliğinde kaliteli bir şekilde sunmak,
 Kalite , Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemler ile sürekli iyileştirme yapmak,
 Personelimizin yetkinliğini sürekli iyileştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak,
 Kalite düzeyini artırmak için eğitilmiş personel ile doğru ve güvenilir hizmet ve desteği vermek,

Nerede olursa olsun TMGD HİZMETLERİ DANIŞMANLARI , SEÇ-G’nin doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bizim için çalışan herkesin sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.
Bizler :
 Tüm geçerli yerel yasalar, şirket politikaları ve prosedürlerine uyacağız.
 Operasyon faaliyetlerimizi sürekli olarak riskleri azaltacak ve performansımızda gelişme kaydedecek şekilde sistematik olarak yöneteceğiz.
 Müşterilerimize, çalışanlarımıza, toplum yararına çalışan gruplara ve bizimle iş yapanlara danışacağız, onları dinleyeceğiz ve açık cevaplar vereceğiz.
 Çalışanlarımızın,tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek eğitimlerle destekleyeceğiz,
 İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleyici kurumlar ile beraber çalışacağız.
 Performansımızı iyi veya kötü açıkça raporlayacağız.
 SEÇ-G performansımızın gelişmesine katkıda bulunanları takdir edeceğiz.
 Organizasyonumuzun liderliğini, kapasitesini ve yeteneklerini geliştirerek, performansımızı sürekli ileriye taşıyacağız.
İş planlarımız ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini içermektedir. TMGD Hizmetleri çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizde sağlık,emniyet ve çevre (SEÇ_G)kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmeyi ve hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

İş planlarımız ölçülebilir SEÇ-G hedeflerini içermektedir. TMGD Hizmetleri çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizde sağlık,emniyet ve çevre (SEÇ_G)kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmeyi ve hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.