Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetleri kapsamında; TMGD HİZMETLERİ ŞİRKETİ olarak hizmetlerimizde uluslararası sözleşmeler , ulusal kanun, yönetmelikler,genelgeler ve tebliğler ile, ilgili tüm standartlar eşliğinde hizmet vermek. Şirketlere katma değer sağlayacak projelere ve süreç yönetimlerine ortaklık sağlamak

 Tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde hizmet vermek

 İşveren, işçi , alt taşeron ve danışmanlarımızın sosyal ve çalışma haklarını korumak.

 Alt taşeron hizmetleri ile işverenlere sağladığımız hizmetlerde , tüm taşeronların işbirliği içerisinde şirket içi prosedür ve talimatlar doğrultusunda aynı kalitede hizmet sağlamak
 Hizmette Çözüm odaklı olmak

 Yüksek yazılımsal teknolojik desteklerle şirket yönetimimizi ve hizmet ulaşılabilirliğini sağlamak Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak ve her daim hızla kolay erişebilir olmak Çevreyi ve doğal kaynakları en iyi şekilde korumak, tehlikeli maddelerin üretim ve taşıma faaliyetlerinde doğaya , çevreye zarar vermeden gerçekleşmesi için tüm önlemleri alarak , çocuklarımıza emanet olan topraklarda güvenle çalışılmasını sağlamak

 Kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi en verimli şekilde paylaşmak.  Tüm danışmanların aynı kalite standartlarında hizmet üretmesini sağlamak ve bu doğrultuda akademik şirket içi eğitimlere tabii tutmak

 Hem Türkiye’de hem de dünyada sektörün gelişme potansiyeli paralelinde sürdürülebilir büyümeyi işimizin odağına koymak.

 Artan iş kapasitesine göre gerekli koordinasyonu ve kaliteli hizmet ortamını sağlamak.