TMGD HİZMETLERİ DAN.ŞİRKETİ Hakkında

Blog

Faaliyet Belgesi Danışmanlığı

tehlikeli-madde-faaliyet-belge

10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiş olan TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN  USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE gereğince faaliyet belgesi düzenlenmesi aşamasında şirketlere danışmanlık yapmaktayız. Bu yönergenin MADDE 1 ve MADDE 2 kapsamı ile;

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;

(a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar. 

(b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

 

sizlere hizmet vererek TMGD HİZMETLERİ olarak çözüm ortaklığı yapmaktayız.

 

https://www.turkiye.gov.tr/
TMGD Danışma Hattı