İŞLETMELER DUYURU

İşletmelere Ek-3 Faaliyet Tespiti

Tehlikeli Madde Faaliyet Konularının belirlenmesinde , TMGDK ‘lara önemli bir görev tanımlanmıştır. Ek-3 faaliyet analizinde gerekli bilgileri değerlendirirken temelde;
1- İşletmenin faaliyet konusunun Yönergenin 2 maddesi kapsamında değerlendirmesi,
2- Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi taşıma şekli ile geldiği (paket, dökme, tank),
3- İşletmeye gelen veya gönderilen tehlikeli maddelerin uygun taşıma yetki belgesine sahip   araçlar ile yapılıp yapılmadığının (Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO) açıklanarak belirtilmesi,
4- İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığının (Örneğin, boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB sahibi olması zorunludur) belirtilmesi
5- Tehlikeli maddelerin işletmeden hangi taşıma şekli ile gönderildiği (paket, dökme, tank),  6- Gönderilen tehlikeli maddenin paketlenmesi, doldurulması veya yüklenmesinin gönderen tarafından veya üçüncü taraflarca yapılıp yapılmadığının belirtilmesi,
GEREKLİDİR.
DETAYLI BİLGİ VE DOĞRU ANALİZ İÇİN; +905332078643 TMGD HİZMETLERİ

Kimler Ek-3 Formu Düzenlemelidir? Ek 3 Formu , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine tehlikeli madde faaliyet belgesi almak ya da mevcut belgesini yenilemek isteyenler için hazırlanması gereken bir evraktır. Bu evrak ile istenen belgelerin eksiksiz sunulması beklenmektedir.

Ek-3 ne işe yarar? Ek-3 formunda analiz edilen faaliyet konularınız ve süreç yönetiminiz doğrultusunda TMFB düzenlenır. Bu sizin yükümlülük seçiminiz için titizlikle yapılması gereken bir incelemedir.

Ek-3 kim düzenler Ek-3 formunu tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu olan TMGDK ‘lar tarafından düzenlenir.

Ek-3 ile neler incelenir ? Ek ile faaliyet konularınız , süreç yönetimleriniz , taşıma zincirinde rol alıyorsanız göreviniz , taşıma yetki belgenizin yönettiğiniz sürece uygunluğu incelenir.

Nasıl Tehlikeli Madde güvenlik Danışmanlığı hizmetinden muaf olurum ? Ek-3 bir muafiyet raporu değildir. Ek-3 bir analiz ve denetim raporudur. Bu denetim sonucu gerekli kıstaslar sağlayan firmalar faaliyet konusu SADECE ALICI olması durumunda , gerek ADR mevzuatı , gerek ise yönetmelik ve güvenlik danışmanlığı tebliğimiz doğrultusunda danışmanlık hizmeti alma gerekliliği ortadan kalkar. Ancak yanlış beyan ve eksik inceleme sebebi ile hızlı davranan taraflar , olası bir yanlış beyan sonucunda İdari Para Cezasına ve Sicil kaybı yaşanmasına sebep olabilecek istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalabilirler.

EK-3 FORMUNU uzaktan alabilir miyim? Ek3 formu ehli ve yetkili kişiler ile saha denetimi olmadan ve raporlanmadan alınması mümkün değildir. Bu şekilde yaklaşan kişiler ile iş birliği doğrulup muaf kalmak adına sadece ALICI olduğunu beyan eden işletmelere geri dönüş işlem, idari para cezası ve sicil kaybı olumsuzlukları yaşanır. Çok hassas bir teftiş raporudur.

DETAYLI BİLGİ VE DOĞRU ANALİZ İÇİN; +905332078632 TMGD HİZMETLERİ