ADR 2019 Değişikliklerinde bizi neler bekliyor?
Genel literütürde kabul görmüş tanım olarak, tehlikeli madde ve nesneler ; gerek yapısal özelliklerinden ötürü , gerekse taşınması esnasında sağlık , emniyet ve çevresel tehlikelere sebep olabileceği ön görülen madde ve nesneler olarak tanımlanmıştır.
Tehlikeli malların güvenli bir şekilde taşınabileceğinden emin olmak için, uluslararası standartlara uygun olarak ADR 1.4.2 ve 1.4.3 taraf yükümlülüklerini işletmelerin , hassasiyetle riayet etmesi gerekir. Bu aşamada ise danışmanların doğru bir yönlendirme yaparak işletmelere ışık tutması beklenmektedir.
UNECE her iki yılda bir yapmış olduğu oturumlar , resmi ve gayri resmi çalışma grupları ile oluşan çalışmalar doğrultusunda, ADR’yi diğer farklı mod sözleşmeleri gibi revize etmektedir. ADR 2019, 1 Ocak itibari ile görücüye çıktı . Peki bizi neler bekliyor? Tazeleme eğitimlerinde neler öğreneceğiz?
UNECE ‘nin yayınladığı yaklaşık 86 sayfalık değişiklik bildirisinden
gördüğümüz üzere ; tazeleme eğitimi oldukça sıkı ve saha için önemli
olacağı gözükmektedir.


UNECE ‘nin yayınladığı yaklaşık 86 sayfalık değişiklik bildirisinden
gördüğümüz üzere ; tazeleme eğitimi oldukça sıkı ve saha için önemli
olacağı gözükmektedir
 • Genel Muafiyet Hükümleri; ADR 1.1.3.1 hükmündeki değişiklik ve getirdikleri,
 • ADR 1.1.3.6 Hükümlerinde önemli değişiklik ve bunu taşıma evrakına yansıması,
 • Risk ile Tehlike farklılığı ve kavramsal ayrımı net bir şekilde tüm kitaba nüfus etmesi,
 • Yeni tanımlara merhaba dediğimizi , bazılarının revize edildiğinin gözlemlenmesi,
 • Yeni UN  numaralarının sınıflandırmalara etkisi,yeni sınıflandırma kodları ve toplu kayıtlara yansıması , sınıflarda çeşitli değişiklikler referanslarda yer verilmesi,
 • Sınıf 4.1 ve 5.2 Sıcaklık Kontrollü Taşıma kurallarında yenilik,bunun taşıma evrakına yansıması   
 • Sınıf 8 Paketleme Grubu Tayininde köklü bakış açısı değişiklikleri sunulması,
 • ADR 3.2 TABLO A için yeni UN numaraları ve Belli Un numaraları için sütun değerleri değişmesi,
 • Yep yeni Özel hükümler aramıza geldi ve mevcut özel hükümlerden bazıları revize edilmesi,
 • Yeni Standartlara kucak açılması, Bunların Ambalajlama talimatlarına, üretim ve test hükümlerine yansıması ,
 • Yep yeni Ambalajlama talimatları aramıza katılması ve mevcutlarda değişiklikler gerçekleşmesi,
 • İşaretleme ve etiketleme hükümlerinde değişiklikler ile , GHS ve ADR ifadelerinin yol ayrımları çizilmesi,   gibi;

Ufak başlıklar halinde paylaşmış olduğum bilgilerin detaylarına bakmak için https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/ECE-TRANS-WP15-240e.pdf

Değişikliklerin işlenmiş son pdf kitabı için ise ; https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse.html

Bu link sizlere hızlı ulaşmanız konusunda yardımcı olacaktır.