Hava kargolarının küresel ilaç ürünleri taşımacılığındaki payı geçtiğimiz yıllarda oldukça azalmıştır. Pazar payındaki bu azalmanın temel sebebi , sıcaklık kontrolünün önem arz ettiği ilaç lojistiği için , hava sevkiyatlarının yeterli şeffaf takibi olmayışı ve hesap verebilirliğin düşük olmasıydı. Ancak ilaç sektörünün havayolu sevkiyatının dinamikliğine ihtiyacı herzaman olmuştur. Bu kapsamda IATA , endüstrinin nakliyatçıların ve üreticilerin gereksinimlerini karşılamak için farmasötik ilaç ürünlerin taşınmasını ve taşınmasını iyileştirmesine yardımcı olmak amacıyla Farmasötik Lojistikte Bağımsız Doğrulayıcılar için Mükemmeliyet Merkezi (CEIV)”Center of excellence for independent Validators” yarattı. Sıcaklık Kontrol Yönetmeliği (TCR), ilaçların güvenli ve verimli taşınması için temel oluşturur. TCR, farmasötik ürünün taşınması ve taşınmasında yer alan paydaşların gereksinimleri güvenli bir şekilde karşılamasını sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir kılavuzdur. TCR, ilaç operasyonlarınız için en güncel ve verimli uygulamalara ve gönderilerinizin sorunsuz ve uluslararası veya yerel düzenlemelere uygun olduğunu garanti ederek maliyet tasarrufu sağlamak ve gecikmeleri önlemek için entegre bir araç sağlar.

× TMGD Danışma Hattı