Corona Virüsü Nedir?

Dünya Sağlık Örgütünün Tanımlamasına göre;

Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni bir koronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir vakadır.

Koronavirüslerin bazıları zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşırlar. Ayrıntılı araştırmalar SARS-CoV’nin misk kedilerinden insanlara ve MERS-CoV’un dromedary develerden insanlara bulaştığını buldu. Bilinen birkaç koronavirüs henüz insanları enfekte etmeyen hayvanlarda dolaşmaktadır.

Enfeksiyon belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ciddi vakalarda, enfeksiyon pnömoniye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçının.

Numunelerin Taşınması ve Sınıflandırılması

Numunelerin ulusal sınırlar içinde taşınması ADR kurallarınca ve ulusal düzenlemelere uygun olarak taşınması sağlanır.

İnsan numunelerinin;  şüpheli veya muhtemel vakaların uluslararası hava taşımacılığı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Mallar Yönetmeliği’nin geçerli en güncel baskısına uyulması beklenmektedir.

Bilinen veya şüphelenilen numunelerin, teşhis veya araştırma amacıyla taşındıklarında UN 3373 “Teşhis Örnekleri” olarak taşınmasına izin verir.

Başka amaçlarla taşınan diğer örnekler UN 2814 olarak taşınmalı ve şu şekilde ifade ile ek olarak işaretlenmesi beklenir.İNSANLARI ETKILEYEN BULAŞICI MADDE (ŞIDDETLI AKUT SOLUNUM SENDROMU VIRÜSÜ)

Kasıtlı patojen üretimi için hazırlanan kültürler, teşhis numuneleri olarak değil, insanları etkileyen UN 2814, BULAŞICI MADDE OLARAK (ŞIDDETLI AKUT SOLUNUM SENDROMU VIRÜSÜ) şeklinde taşınabilir.

UN2814 ‘e atanan sınıflandırmada ‘’Şüpheli Kategori A Bulaşıcı Madde ‘’ ifadesi sevkiyat cümlesinde yer verilir.

Taşınacak tüm numuneler (UN 3373 veya UN 2814) üç ambalaj katmanından oluşan üçlü ambalajda ambalajlanmalıdır:

UN 3373 ile ilgili görsel sonucu

UN 3373, Diyagnostik(Tanı amacıyla taşınacak olan ) Örnekler, nakliye sırasında normalde karşılaşılan şoklara ve yüklere dayanacak kadar güçlü kaliteli ambalajlarda ambalajlanmalıdır. Ambalajlar, normal taşıma koşullarında, titreşimden veya sıcaklık, nem veya basınçtaki değişikliklerden kaynaklanabilecek içerik kaybını önleyecek şekilde yapılmalı ve kapatılmalıdır.

Birincil kaplar, normal taşıma koşulları altında, kırılamayacak, delinmeyecek veya içindekileri ikincil ambalaja sızmayacak şekilde ikincil ambalajlarda paketlenmelidir. İkincil ambalajlar, uygun yastıklama malzemesiyle nihai bir dış pakete yerleştirilmelidir. İçerikteki herhangi bir sızıntı, yastıklama malzemesinin veya dış ambalajın koruyucu özelliklerini önemli ölçüde bozmayacaktır.

Sıvılar için

Birincil kaplar sızdırmaz olmalı ve 500 mI’den fazla içermemelidir. Birincil kap ile ikincil ambalaj arasına emici bir malzeme konacaktır; birden fazla kırılgan birincil kap, tek bir ikincil ambalaja yerleştirilirse, aralarında teması önlemek için ayrı ayrı sarılmalı veya ayrılmalıdır. Emici malzeme, birincil kapların tüm içeriğini emmek için yeterli miktarda olmalı ve sızdırmaz olacak ikincil bir ambalaj olmalıdır. Birincil kap veya ikincil ambalaj, sızıntı olmadan 95 kPa’dan (0,95 bar) az olmayan bir basınç farkı üreten bir iç basınca dayanabilmelidir. Dış ambalaj 4 litreden fazla içermemelidir.

Katılar İçin

Birincil kaplar geçirmez ve 500 g’dan fazla içermemelidir. Birden fazla kırılgan birincil kap, tek bir ikincil ambalajın içine yerleştirilirse, aralarında teması önlemek için ayrı ayrı paketlenecek veya ayrılacak ve sızdırmaz olacak ikincil bir ambalaj olacaktır. Dış ambalaj 4 kg’dan fazla içermemelidir.

Hava taşımacılığı için, tamamlanmış bir paketin en küçük dış boyutu en az 10 cm olmalıdır.

Ambalaj UN performans standartlarına uygun olmalıdır.

Detaylı Paketleme Talimatları için UN numarasına göre uygun ADR ve DGR (IATA) kurallarına göz atmanız beklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× TMGD Danışma Hattı